Doručenie v rámci Slovenska od 0,99€ a pri objednávkach od 49€ ZADARMO!

Ochrana osobných údajov

I. Základné ustanovenie

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Leonie Group, s.r.o. IČO 53478711 so sídlom Béžová 3939/2, 851 07 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 149624/B (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

adresa: Béžová 3939/2, 851 07 Bratislava, Slovakia

email: info@leonie.sk

telefón: +421 940 627 007

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, ktorou je Mgr. Juraj Ravas. V prípade akychkoľvek otázok k podmienkam ochrany osobných udajov a ich použitiu, môžete kontaktovať zodpovednú osobu e-mailom na adrese info@leonie.sk, prípadne písomne na adrese sídla spoločnosti.

 

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona

2. Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, priezvisko, e-mailová adresa, adresa doručenia, telefónne číslo), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

 

IV. Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

Prevádzka e-shopu:

 • Shoptet, a.s., Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, Česká Republika, IČO: 28935675, B 25395 vedená u Městského soudu v Praze

Platobná brána:

 • Shoptet Pay - Shoptet, a.s., Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, Česká Republika, IČO: 28935675, B 25395 vedená u Městského soudu v Praze

Doručovanie zásielok:

 • Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S
 • Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka číslo: 105158/B

Nástroje online marketingu:

 • Google Ireland Ltd, Gordon House Barrow Street Dublin 4, Ireland.

      Viac o ochrane súkromia: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

 • Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland

      Viac o ochrane súkromia: https://www.facebook.com/privacy/policy/

 • Hotjar Ltd, Dragonara Business Centre 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141 Malta

      Viac o ochrane súkromia: https://help.hotjar.com/hc/en-us/sections/360007966773-Privacy

      Viac o používaní cookies: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-Information

2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

 

VI. Používanie súborov cookies

1. Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našej webovej stránky sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú naspäť na našu webovú stránku, alebo inú webovú stránku tretích strán počas nasledujúcej návštevy, ktorá ich rozpozná.

2. Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätaním si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť užívateľa. Dokážu tiež zabezpečiť, aby boli reklamy zobrazované on-line prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

Na našej webovej stránke používame nasledujúce cookies:

 • Nevyhnutné cookies: sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránky a ďalších základných funkcií stránky. Túto kategóriu cookies nie je možné zakázať.
 • Analytické / štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webovú stránku. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob akým stránka funguje, napríklad tak, že umožnia užívateľom nájsť to čo hľadajú. Tieto súbory spustíme výhradne s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
 • Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú Vašim záujmom a online správaniu. Tieto súbory spustíme výhradne s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zbieranými cookies na webovej stránke.


Používané súbory cookies:

 

Technický názov Vydavateľ Účel a popis cookies Doba trvania
Nevyhnutné cookies
SRV_id Interná informácia na zabezpečenie vysokej dostupnosti. dočasné
PHPSESSID Slúžia na identifikáciu prihlásenia. dočasné
externalFontsLoaded Pomáha nám s načítaním písma motívu (tzv. fontov). 1 mesiac
language Pomáha nám rozlišovať jazyk. 1 rok
CookiesOK Súhlas s použitím cookies. 15 dní
CookiesConsent Ukladá stav súhlasu užívateľa so súbormi cookies pre aktuálnu doménu. 6 mesiacov
NOCACHE Pomáha s rýchlosťou načítania webu.
Analytické / štatistické cookies
firstReminderProformaInvoice dočasné
pcart Po pridaní do košíka, hash spájajúci užívateľa s jeho aktuálne uloženým košíkom. 1 rok
previousUrl Ukladá predchádzajúcu navštívenú stránku. dočasné
referer Pomáha s identifikáciou predchádzajúceho zdroja návštev. 3 mesiace
db-w dočasné
_ga Google Tento súbor cookies ukladá jedinečné ID návštevníka webu, sleduje, ak návštevník používa web. Dáta sa používajú pre štatistiku. 2 roky
_ga_# Google Tento súbor cookies ukladá jedinečné ID návštevníka webu, sleduje, ak návštevník používa web. Dáta sa používajú pre štatistiku. 2 roky
_gcl_au Google Pomocné marketingové cookies reklamného systému Google AdSense, vďaka ktorému je možné vyhodnocovať efektivitu nástroja. 90 dní
_gid Google Pomocné cookies nástroja Google Analytics obsahujúce ID prehliadača. 1 deň
_hjAbsoluteSessionInProgress Hotjar Tento súbor cookies sa používa na zistenie prvej relácie zobrazenia stránky používateľa. Toto je príznak True/False nastavený súborom cookie. 30 minút
_hjSessionUser_# Hotjar Súbor cookies Hotjar, ktorý sa nastaví, keď sa používateľ prvýkrát dostane na stránku so skriptom Hotjar. Používa sa na zachovanie ID používateľa Hotjar, jedinečného pre danú stránku v prehliadači. To zaisťuje, že správanie pri nasledujúcich návštevách tej istej stránky bude priradené rovnakému ID používateľa. 1 rok
_hjSession_******** Hotjar Súbor cookies, ktorý obsahuje údaje o aktuálnej relácii. Z toho vyplýva, že následné požiadavky v rámci okna relácie budú priradené tej istej relácii Hotjar. 30 minút
_hjid Hotjar Súbor cookies Hotjar, ktorý sa nastaví, keď sa zákazník prvýkrát dostane na stránku so skriptom Hotjar. Používa sa na zachovanie ID používateľa Hotjar, jedinečného pre danú stránku v prehliadači. To zaisťuje, že správanie pri nasledujúcich návštevách tej istej stránky bude priradené rovnakému ID používateľa. 1 rok
_hjCachedUserAttributes Hotjar Tento súbor cookies ukladá atribúty používateľa, ktoré sa odosielajú prostredníctvom rozhrania Hotjar Identify API vždy, keď používateľ nie je vo vzorke. Zhromaždené atribúty sa uložia na servery Hotjar iba vtedy, ak používateľ interaguje s nástrojom Hotjar Feedback, ale cookie sa použije bez ohľadu na to, či je prítomný nástroj Feedback. dočasné
_hjIncludedInSessionSample Hotjar Tento súbor cookies je nastavený tak, aby informoval Hotjar, či je daný používateľ zahrnutý do vzorkovania údajov definovaných denným limitom relácie vašej stránky. 2 minúty
_hjIncludedInPageviewSample Hotjar Tento súbor cookies je nastavený tak, aby informoval Hotjar, či je daný používateľ zahrnutý do vzorkovania údajov definovaných limitom počtu zobrazení stránky vašej lokality. 30 minút
_hjFirstSeen Hotjar Nastavuje sa na identifikáciu prvej relácie nového používateľa. Ukladá hodnotu true/false, čo naznačuje, či to bolo prvýkrát, čo Hotjar videl tohto používateľa. Používajú ho nahrávacie filtre na identifikáciu nových používateľských relácií. relácia
_hjUserAttributesHash Hotjar Atribúty používateľa odoslané prostredníctvom rozhrania Hotjar Identify API sa ukladajú do vyrovnávacej pamäte počas trvania relácie, aby bolo možné zistiť, kedy sa atribút zmenil a je potrebné ho aktualizovať. relácia
_hjViewportId Hotjar Ukladá informácie o používateľskom výreze, ako je veľkosť a rozmery. relácia
_hjSessionTooLarge Hotjar Spôsobí, že služba Hotjar prestane zhromažďovať údaje, ak sa relácia stane príliš veľkou. Toto sa určí automaticky signálom zo servera WebSocket, ak veľkosť relácie prekročí limit. relácia
_hjSessionRejected Hotjar Ak je prítomný, tento súbor cookies bude nastavený na hodnotu „1“ počas trvania relácie používateľa, ak Hotjar odmietol pripojenie k nášmu WebSocket z dôvodu preťaženia servera. Tento súbor cookies sa používa iba vo veľmi zriedkavých situáciách, aby sa predišlo vážnym problémom s výkonom. relácia
_hjSessionResumed Hotjar Súbor cookies, ktorý sa nastaví pri opätovnom pripojení relácie/záznamu k serverom Hotjar po prerušení pripojenia. relácia
_hjLocalStorageTest Hotjar Tento súbor cookies sa používa na kontrolu, či skript sledovania Hotjar môže používať lokálne úložisko. Ak je to možné, v tomto súbore cookies sa nastaví hodnota 1. Údaje uložené v_hjLocalStorageTest nemajú čas vypršania platnosti, ale vymažú sa takmer okamžite po vytvorení. 100ms
_hjTLDTest Hotjar Keď sa spustí skript Hotjar, snažíme sa určiť najvšeobecnejšiu cestu k súborom cookie, ktorú by sme mali použiť, namiesto názvu hostiteľa stránky. Deje sa tak, aby bolo možné zdieľať súbory cookie medzi subdoménami (ak je to možné). Aby sme to určili, pokúšame sa uložiť súbor cookie _hjTLDTest pre rôzne alternatívy podreťazcov adresy URL, kým nezlyhá. Po tejto kontrole sa súbor cookies odstráni. relácia
_hjRecordingEnabled Hotjar Pridá sa pri spustení nahrávania a načíta sa, keď sa inicializuje nahrávací modul, aby sa zistilo, či sa používateľ už nachádza v nahrávke v konkrétnej relácii. relácia
_hjRecordingLastActivity Hotjar Toto by sa malo nachádzať v úložisku relácie (na rozdiel od súborov cookie). Toto sa aktualizuje, keď sa spustí nahrávanie používateľa a keď sa údaje odošlú cez WebSocket (používateľ vykoná akciu, ktorú Hotjar zaznamená). relácia
_hjClosedSurveyInvites Hotjar Súbor cookies Hotjar, ktorý sa nastaví, keď používateľ interaguje s modálom pozvánky na prieskum externých odkazov. Používa sa na zabezpečenie toho, aby sa rovnaká pozvánka neobjavila znova, ak už bola zobrazená. 1 rok
_hjDonePolls Hotjar Súbor cookie Hotjar, ktorý sa nastaví, keď používateľ dokončí prieskum pomocou miniaplikácie Prieskum na mieste. Používa sa na zabezpečenie toho, aby sa rovnaký prieskum neobjavil znova, ak už bol vyplnený. 1 rok
_hjMinimizedPolls Hotjar Súbor cookie Hotjar, ktorý sa nastaví, keď používateľ minimalizuje miniaplikáciu Prieskum na mieste. Používa sa na zabezpečenie toho, aby miniaplikácia zostala minimalizovaná, keď používateľ prechádza cez vašu stránku. 1 rok
_hjShownFeedbackMessage Hotjar Súbor cookie Hotjar, ktorý sa nastaví, keď používateľ minimalizuje alebo dokončí prichádzajúcu spätnú väzbu. To sa deje tak, že prichádzajúca spätná väzba sa načíta ako minimalizovaná okamžite, ak používateľ prejde na inú stránku, kde je nastavená na zobrazenie. 1 rok
Reklamné cookies
c_user Meta Pomocné marketingové cookies reklamného systému Facebook. Používa sa so spojením s xs cookie k overeniu identity na Facebook. 3 mesiace
datr Meta Pomocné marketingové cookies reklamného systému Facebook. Identifikuje užívateľa neprihláseného na Facebook. 2 roky
dpr Meta Pomocné marketingové cookies reklamného systému Facebook. Zaisťuje optimálne prostredie pre obrazovku vášho zariadenia. 7 dní
fr Meta Pomocné marketingové cookie reklamného systému Facebook. Slúži k zobrazovaniu, meraniu a zlepšovaniu relevantnosti reklamy. 3 mesiace
sb Meta Pomocné marketingové cookies reklamného systému Facebook. Umožňuje bezpečne rozoznať prehliadač. 2 roky
spin Meta Pomocné marketingové cookies reklamného systému Facebook. Identifikácia zobrazovania cielenej reklamy po vstupe na stránku. 1 deň
usid Meta Pomocné marketingové cookies reklamného systému Facebook. Používa sa k prispôsobeniu reklamy užívateľom. dočasné
xs Meta Uchováva jedinečné ID relácie. 3 mesiace
_fbc Meta Uchováva poslednú návštevu. 2 roky
fbm* Meta Uchováva podrobnosti o účte. 1 rok
act Meta Uchováva prihlásených používateľov. 90 dní
_fbp Meta Uchováva a sleduje návštevy na rôznych webových stránkach. 3 mesiace
*_fbm_ Meta Uchováva podrobnosti o účte. 1 rok
wd Meta Získava informácie o rozlíšení obrazovky. 1 týždeň
csm Meta Poskytuje prevenciu podvodov. 90 dní
actppresence Meta Uchováva a sleduje, či je karta prehliadača aktívna. relácia

 

3. Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálnom zozname nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

4. Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookies lište. Súbory cookies môžete aj následne v pätičke webstránky upraviť, alebo odmietnuť. Súbory cookies je možné upraviť, alebo odmietnuť aj v nastavení internetového prehliadača.

 

VII. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v Zákone máte

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VIII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

IX. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

4. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2023.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz